Kłodawka

Stan czystości rzeki Kłodawki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 2004-2014

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2015/10/26

Kłodawka jest silnie zmienioną częścią wód reprezentującą typ abiotyczny 17 (potok nizinny piaszczysty) o kodzie PLRW60001718929, znajdującą się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Według opracowania analizy presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych istnieje średnie ryzyko niespełnienia celów środowiskowych tej jcwp, ze względu na rolnictwo, przemysł i melioracje. Badania rzeki Kłodawki prowadzone są przez Delegaturę […]