Jezioro Ostrowiec (koło Głuska)

Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2013-10-07

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja […]


Ocena jakości wód powierzchniowych jeziornych woj. lubuskiego w 2008 r.

- Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2012-10-11

MONITORING JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH JEZIORNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Rok badań 2008 Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych jeziornych województwa lubuskiego Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (zwane dalej rozporządzeniem) wymaga dokonania oceny stanu ekologicznego, elementów fizykochemicznych, stanu chemicznego i stanu jakości wód. W załącznikach od […]


Jezioro Ostrowiec (koło Głuska)

- Informacje o wodach jezior, Jeziora - 2010-03-22

Jezioro OSTROWIEC k. Głuska – informacje o jakości wód Jezioro Ostrowiec znajduje się w odległości 1,5 km na płn.-wsch. od wsi Głusko w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew  i jest częścią Drawieńskiego Parku Narodowego. Przepływa przez nie rz. Płociczna, lewy dopływ Drawy. Nazwa jeziora Rok badań Klasa czystości Kategoria podatności na degradację Ostrowiec (koło Głuska) […]