Jezioro Malcz

Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2013/10/07

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja […]


Jezioro Malcz

- Informacje o wodach jezior, Jeziora - 2010/03/22

Jezioro MALCZ – informacje o jakości wód Malcz Północny – jezioro  położone na wschód od Walewic, w powiecie sulęcińskim, w gminie Torzym, w strefie ochronnej Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Nazwa jeziora Rok badań Klasa czystości Kategoria podatności na degradację Malcz 1994 II II 2000 I 2006 I Komunikat o jakości wód jeziora MALCZ w 2006 roku (349 […]