Jezioro Konin (Konińskie)

Ocena wód jeziora Konin na podstawie badań WIOŚ w latach 1996-2015

- Aktualności, Jeziora, Komunikaty, Monitoring - 2017-08-15

Jezioro Konin (Konińskie) położone jest nieco na wschód od głównego nurtu Obry i Jeziora Wielkiego, od którego oddziela je półwysep o wysokości względnej ok. 10 m i szerokości 250-300 m. W południowo-zachodniej części półwyspu znajduje się grobla z przepustami ułatwiającymi przepływ wody miedzy zatoką, rzeka Obrą i Jeziorem Wielkim. Kierunek przepływu wody na obu jeziorach […]


Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2013-10-07

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja […]


Jezioro Konin (Konińskie)

- Informacje o wodach jezior, Jeziora - 2010-03-22

Jezioro KONIN (KOŃSKIE) – informacja o jakości wód Jezioro znajduje się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w powiecie międzyrzeckim, w gminie Trzciel. Nazwa jeziora Rok badań Klasa czystości Kategoria podatności na degradację Konin (Konińskie) 1996 III III 2000 poza klasą 2006 III Ocena wód jeziora Konin na podstawie badań WIOŚ w latach 1996-2015 Komunikat o […]