Jezioro Bukowieckie

Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2013-10-07

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja […]


Ocena jakości wód powierzchniowych jeziornych woj. lubuskiego w 2009 r.

- Jeziora, Klasyfikacja jezior, Monitoring - 2012-01-25

Rok badań: 2009 Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych jeziornych województwa lubuskiego wersja ekspertska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (zwane dalej rozporządzeniem) wymaga dokonania oceny stanu ekologicznego, elementów fizykochemicznych, stanu chemicznego i stanu jakości wód. W załącznikach od 1 do 5 i 8 […]


Jezioro Bukowieckie

- Informacje o wodach jezior, Jeziora - 2010-03-22

Jezioro BUKOWIECKIE (BOROWY MŁYN) – informacje o jakości wód Bukowieckie (dawniej Borowy Młyn) – jezioro w powiecie międzyrzeckim, w gmnie Międzyrzecz, położone ok. 4 km na południe od Międzyrzecza. Przez jezioro przepływa Paklica, lewy dopływ Obry. Nazwa jeziora Rok badań Klasa czystości Kategoria podatności na degradację Bukowieckie (Bobrowy Młyn) 1996 II poza kategorią   Bukowieckie […]