Indeks Jakości Powietrza

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019-10-14

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. Zakresy stężeń służące do określenia wartości Indeksu zestawiono w tabelach poniżej: – wartości Indeksu dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego […]