GIOŚ

Nowa stacja monitoringu powietrza w Zielonej Górze

- Aktualności - 2022-07-25

Logo GIOŚ

Zgodnie z Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022, uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Zielonej Górze. Jest to stacja badająca oddziaływanie transportu drogowego na jakość powietrza, tzw. stacja komunikacyjna. Stacja w Zielonej Górze została zlokalizowana przy ruchliwej, dwujezdniowej ulicy, przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Węgierską. Stacja ta jest to […]


Krok w stronę nowego laboratorium

- Aktualności - 2013-09-12

Dobre perspektywy po wizycie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Jagusiewicza w Zielonej Górze oraz w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. GIOŚ jest przekonany o celowości tej inwestycji i zadeklarował daleko idącą pomoc.


Z GIOŚ rozmawiamy o budowie nowego laboratorium

- Aktualności - 2013-09-05

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz 11 września przyjeżdża do Zielonej Góry. Wizyta ministra związana jest z projektem budowy w Nowym Kisielinie nowego laboratorium analityczno-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. – To już nie jest czas rozmów, ale podejmowania decyzji – mówi Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.