Tablica informująca o aktualnym stanie jakości powietrza w Zielonej Górze

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018/01/13

12 stycznia 2018 r. uruchomiona została tablica informująca społeczeństwo o aktualnym stanie jakości powietrza w Zielonej Górze. Tablica zlokalizowana jest w Zielonej Górze, przed Urzędem Miasta przy ul. Podgórnej.

Na ww. tablicy prezentowane są wyniki stężeń zanieczyszczeń powietrza (pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO oraz ozonu O3) oraz indeks jakości powietrza, jakie rejestrowane są z zielonogórskiej stacji monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, zlokalizowanej przy ul. Krótkiej. Dane w systemie on-line pobierane są ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (System monitoringu jakości powietrza). Polski Indeks Jakości Powietrza prezentowany na stronach Inspekcji Ochrony Środowiska, oparty jest o jednogodzinne wartości stężenia. Dane oraz kolory określające poszczególne kategorie stężeń są takie same jak zastosowane w darmowej aplikacji mobilnej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza w Polsce”.

Budowa tablicy została zrealizowana przez Urząd Miasta w Zielonej Górze we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ramach zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego przez Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta.

Prezentowane wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza są to tzw. „dane surowe”, niezweryfikowane technicznie i merytorycznie przez pracowników Inspektoratu, przekazywane bezpośrednio ze stacji pomiarowej i mogą one ulec zmianie. Należy również pamiętać, iż normy odnosi się do różnych czasów uśredniania, i tak w przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz ozonu najkrótszy czas uśredniania to jedna godzina, tlenku węgla – 8 godzin, pyłu zawieszonego PM10 – 24 godziny, natomiast pyłu zawieszonego PM2,5 – rok. Dla stężenia jednogodzinnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 zarówno UE jak i WHO nie określiły stężenia dopuszczalnego.

udostpnij