Szkolenie inspektorów „Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”

- Aktualności, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2022-11-04

„Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych” to temat kolejnego szkolenia, w jakim udział wzięli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w dniach 26-27.10.2022 r.

Realizacja szkolenia była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Szkolenie w ramach zadania pn: „Wzmocnienie zdolności oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów”.na zdjęciu: slaka konferencyjna, przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, w tle ekran do wyświetlania prezentacji, po prawej stronie roll'up z logo Inspektoratu

 

udostpnij