Szkolenie grupy ekspertów z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów (tpo)

- Aktualności - 2021-10-19

W dniach 11-13 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się szkolenie grupy ekspertów z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów (tpo), finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli IOŚ, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Prokuratury. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane ze stosowaniem i egzekwowaniem rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawy z dnia 29 czerwca 2006 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, w szczególności:

– zasady realizacji transgranicznego przemieszczania opadów, w tym omówienie aktów prawnych,

– interpretacje przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów,

– prowadzenie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów,

– nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz kary administracyjne.

Wojciech Urbanowicz – inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatury w Gorzowie Wlkp. – przedstawił prezentację dotyczącą przypadku nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów budowlanych z terenu Niemiec.

Sala konferencyjna, mężczyzna z mikrofonem stoi przy ekranie na którym wyświetlana jest prezentacja dot. nielegalnego przemieszczania odpadów, przy stole siedzą uczestnicy szkolenia

Zdj. nr 1 Prezentacja dot. transgranicznego przemieszczania odpadów

 

 

Przy stołach konferencyjnych siedzą uczestnicy szkolenia, na wiszącym ekranie wyświetlana jest prezentacja dot. wspólnej akcji kontrolnej z Krajową Administracją Skarbową w Świecku, mężczyzna z mikrofonem omawia wyświetlany materiał

Zdj. nr 2 Omawianie wspólnej akcji kontrolnej przeprowadzonej z Krajową Administracją Skarbową w Świecku

udostpnij