Sytuacja z odpadami komunalnymi w Gorzowie jest już stabilna

- Aktualności - 2013-10-24

logo wioszgSytuacja związana z wywozem odpadów w Gorzowie Wlkp. nie wywołuje już zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców – uznała Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Po tym jak pod koniec września narastać zaczął problem zalegających w Gorzowie Wlkp. śmieci i innych zjawisk związanych z gospodarowaniem odpadami w mieście Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska rozpoczęła codzienny monitoring sytuacji związanej z wywozem odpadów z miasta. (Zobacz dane tutaj)

W sprawie tej kilkakrotnie interweniował też wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch uruchamiając do uregulowania sytuacji odpowiednie służby.

Po ostatnich wizjach lokalnych przeprowadzanych w różnych punktach Gorzowa Wlkp., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska poinformowała wojewodę, że nie stwierdzono zalegania odpadów komunalnych, a nieruchomości zostały wyposażone w niezbędne pojemniki do zbierania odpadów. Codzienny monitoring potwierdził również, że na składowisko odpadów w Chróściku zaczęło trafiać tyle samo odpadów co przed 24 września, czyli przed podpisaniem przez Gorzów umowy na wywożenie odpadów komunalnych z nowym operatorem – firmą TEW.

Pomimo unormowania sytuacji i zaprzestania codziennego monitoringu ilości odpadów trafiających z miasta na składowisko w Chróściku, WIOŚ nadal będzie prowadzić kontrole w zakresie przestrzegania przepisów „ustawy śmieciowej”.

udostpnij