System EkoPrognoza.pl

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015/02/18

PL20150216P10_12UNa stronie www.ekoprognoza.pl, prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza dla całej Polski.

Celem systemu jest prognoza stężeń zanieczyszczeń nad Europą Środkową i Polską obliczana codziennie na kolejne 3 doby. Zakres prognozy obejmuje obliczanie stężeń dla czterech zanieczyszczeń gazowych (O3, SO2, NO2, CO) oraz dla pyłu PM10 i PM2.5, w kolejnych trzech dniach. Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby pola odpowiednich wartości średnich:

  • średnia 24-godzinna dla SO2, NO2, PM10 i PM2.5;
  • najwyższa 8-godzinna średnia krocząca dla O3 i CO,
  • najwyższe wartości stężeń wszystkich zanieczyszczeń w ciągu doby.

Wyniki prognoz dla stężeń zanieczyszczeń są następnie wykorzystywane do obliczenia uproszczonego indeksu jakości powietrza. Jako narzędzie obliczeniowe wykorzystywany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Obliczenia realizowane są na siatce globalnej o zmiennej rozdzielczości, z krokiem ~15 km nad Europą. Ponadto dla województw małopolskiego i podkarpackiego produkowana jest dodatkowa wysokorozdzielcza, rozszerzona prognoza zanieczyszczenia powietrza. Serwis jest utrzymywany i rozwijany przez Fundację EkoPrognoza we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

udostpnij