Sympozjum „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry”

- Aktualności - 2013-05-09

08 maja br. w auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się polsko-niemieckie sympozjum „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry”. Organizatorami sympozjum byli Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy oraz Krajowy Urząd Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Celem organizowanego sympozjum była wymiana informacji, doświadczeń i poglądów związanych z wdrażaniem europejskich dyrektyw środowiskowych na obszarach przygranicznych po stronie polskiej oraz po stronie niemieckiej rzeki Odry. Sympozjum stanowiło okazję do przedyskutowania aktualnego stanu implementacji Dyrektywy Ptasiej, Siedliskowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej i możliwości współpracy ponadgranicznej w tym zakresie.

udostpnij