Stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska związane z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

- Aktualności - 2014-02-28

logowiosW nawiązaniu do informacji pod tytułem: „Debatowali o likwidacji hałdy”, która pojawiła się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli po spotkaniu w dniu 25 lutego 2014 r., związanym z usunięciem hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli  informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nie udziela, nie udzielał i udzielać nie będzie jakichkolwiek rekomendacji możliwym sposobom rozwiązania problemu usunięcia hałdy odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego. Starostwo Powiatu Nowosolskiego w czasie prowadzonych wielu rozmów i spotkań nie przekazywało Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji, że jest w posiadaniu innych ofert i koncepcji dotyczących możliwości likwidacji hałdy odpadów niebezpiecznych. Opracowanie przygotowane przez Zakład Utylizacji w Gorzowie Wielkopolskim, a powstałe z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, jest efektem podejmowanych przez Inspektorat intensywnych działań w tej sprawie. Z otrzymanej wstępnej, szacunkowej kalkulacji wynika, że transport i załadunek  zmagazynowanych w Nowej Soli odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych kosztować może ok. 4,4 mln. zł. W ten sposób zlikwidowane zostanie bezpośrednie zagrożenie środowiska i zdrowia mieszkańców Nowej Soli. Oczywistym jest, że kwestie związane z wyborem najkorzystniejszego rozwiązania oraz wynegocjowania szczegółów rozwiązań technicznych i organizacyjnych znajdują się w gestii Starosty Nowosolskiego. Podobnie jak fakt utylizacji wywiezionych odpadów i rekultywacji terenu, którego koszt powinien zostać oszacowany przez ZUO lub inny podmiot w dalszej części realizacji zadania.

Inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze związane z próbą rozwiązania problemu zgromadzonej na terenie Dozametu hałdy odpadów kwaśnych smół były i są wypełnieniem działań na rzecz środowiska i troski o jego stan. Dziwi, że inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zmierzające do rozwiązania problemu spotykają się ze strony Starostwa z niezrozumieniem i niewłaściwą oceną intencji. Główna ideą powinno być współdziałanie i stworzenie jak najszerszej grupy instytucji wspierających działania zmierzające do jak najszybszej likwidacji zmagazynowanych w centrum miasta odpadów. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest zobowiązany ustawą do działań, które spowodują fizyczne usunięcie odpadów niebezpiecznych z centrum Nowej Soli. Niemniej rozumiejąc zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał liczne działania wykraczające poza jego kompetencje, a zmierzające do realnej pomocy w skutecznym rozwiązaniu wieloletniego problemu.

Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyraża przekonanie, iż najważniejszym kierunkiem postępowania jest szybkie usunięcie hałdy odpadów niebezpiecznych z centrum miasta i podjęcie bez zbędnej zwłoki działań w celu realizacji tego przedsięwzięcia.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

w Zielonej Górze

Maria Małgorzata Szablowska

udostpnij