Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2018-11-29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przygotował i opublikował raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017”. Pozycja ta jest jednym z najważniejszych opracowań przygotowywanych cyklicznie przez WIOŚ, które ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska w naszym regionie.

Raport kompleksowo ocenia stan środowiska skupiając się na opisie i ocenie jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badaniach pól elektromagnetycznych. Podstawą do tej prezentacji są dane uzyskane ze stałych, systematycznych badań realizowanych przez pracowników Laboratorium i Monitoringu Środowiska.

Ważną część w publikacji stanowi również podsumowanie działań kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ jako jednostki administracji zespolonej wojewody, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację zjawisk z zakresu ochrony środowiska zachodzących w regionie.

Niniejsze wydanie raportu zawiera najnowsze informacje pokazujące analizy i trendy zmian zachodzących w środowisku, które stanowią źródło rzetelnej informacji dla wszystkich zainteresowanych jego ochroną. Wiedza w nim zawarta powinna zostać wykorzystana przez władze samorządowe województwa, zarówno w procesie kształtowania polityki ekologicznej, jak i realizacji zadań związanych z reglamentacją zasobów środowiskowych dla celów gospodarczych.


Pobierz dokument:

  1. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017
udostpnij