Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2015-11-13

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przygotował i opublikował raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014”. Pozycja ta jest jednym z najważniejszych opracowań przygotowywanych przez WIOŚ w cyklu dwuletnim, które ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska w naszym regionie.

Raport kompleksowo ocenia stan środowiska skupiając się na opisie i ocenie jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badaniach pól elektromagnetycznych. Podstawą do tej prezentacji są dane uzyskane ze stałych, systematycznych badań realizowanych przez pracowników Laboratorium i Monitoringu Środowiska.

Ważną część w publikacji stanowi również podsumowanie działań kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ jako jednostki administracji zespolonej wojewody, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację zjawisk z zakresu ochrony środowiska zachodzących w regionie.

Raport przekażemy do osób, które na co dzień zajmują się ochroną środowiska, współpracujących inspekcji i służb, władz administracyjnych i samorządowych. Dzięki internetowi staje się on jednocześnie opracowaniem publicznym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego i całej Polski.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska zapraszając do lektury raportu zaznaczyła: Informacje zawarte w raporcie powinny również mieć wpływ na określenie regionalnej polityki środowiskowej i działań w tym obszarze, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu jakości środowiska Ziemi Lubuskiej. Życząc Państwu takich właśnie konstruktywnych refleksji zapraszamy do zapoznania się z naszym opracowaniem, które w formie elektronicznej jest do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:

„Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014”

20151112_132743 20151112_132923 Raport Raport2

udostpnij