Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2007-01-28

Raport można przeglądać posługując się spisem treści zamieszczonym w pliku „Okładka, wstęp …” lub otwierając bezpośrednio poszczególne części.

Pliki do pobrania:

r2007Okładka, wstęp i spis treści (0,7 MB)

I   Charakterystyka województwa (0,2 MB)

II  Odpady (1,5 MB)

III  Powietrze (6,1 MB)

IV  Wody (7,1 MB)

V   Hałas (0,9 MB)

VI  Pola elektromagnetyczne (1,2 MB)

VII Działalność inspekcyjna (0,7 MB)

VIII Ochrona przyrody (9,2 MB)

IX Przegląd wybranych problemów (0,8 MB)

udostpnij