Stan środowiska w pow. wschowskim w 2009 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2009-02-03

INFORMACJA
o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego z 2009 r.

Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2009 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
p.wschowski-2009

Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.wschowski-2009 (7,4 MB)

 

 

udostpnij