Stan środowiska w pow. wschowskim w 2007 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2007-03-03

INFORMACJA
o stanie środowiska w powiecie wschowskim
na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska
województwa lubuskiego z 2007 r.

Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2007 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
p.wschowski-2007

Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.wschowski-2007  (591 KB  pdf_icon)

udostpnij