Stan środowiska w pow. nowosolskim w 2011 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2011-01-03

Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2011 r. na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego z 2011 r.

Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2011 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
p.nowosolskie-2011

Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.nowosolski-2011 (2,0 MB)

 

 

udostpnij