Stan środowiska w pow. nowosolskim w 2010 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2010-01-03

Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2010 r. na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego z 2010 r.

Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2010 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
p.nowosloski-2010

 Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat:

 

udostpnij