Stan środowiska w pow. nowosolskim w 2009 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2009-02-03

Informacja

o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2009 r. na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego z 2009 r.

Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2009 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
p.nowosolski-2009

 Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.nowosolski-2009 (5,1 MB)

 

 

 

udostpnij