Stan czystości rzeki Kłodawki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 2004-2014

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2015-10-26

okładkaKłodawka jest silnie zmienioną częścią wód reprezentującą typ abiotyczny 17 (potok nizinny piaszczysty) o kodzie PLRW60001718929, znajdującą się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Według opracowania analizy presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych istnieje średnie ryzyko niespełnienia celów środowiskowych tej jcwp, ze względu na rolnictwo, przemysł i melioracje.

Badania rzeki Kłodawki prowadzone są przez Delegaturę WIOŚ w Zielonej Górze od wielu lat. Dodatkowo ta jednolita część wód badana jest przez tut. Inspektorat na zlecenie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

Wieloletnie badania rzeki Kłodawki potwierdziły, że ta jednolita część wód nie spełniała wymagań określonych w poszczególnych rozporządzeniach klasyfikacyjnych, a tym samym celów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (osiągnięcia dobrego stanu wód).


Pliki do pobrania:

  1. Stan czystości rzeki Kłodawki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 2004-2014
udostpnij