Stan czystości jeziora Rudno na podstawie badań WIOŚ w Zielonej Górze zrealizowanych w latach 1991-2015

- Aktualności, Jeziora, Monitoring - 2017-09-13

Wieloletnie zaniedbania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej, jak i działań planistycznych doprowadziły w Polsce do gwałtownego przyspieszenia procesów eutrofizacyjnych w wielu naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Skutki intensywnego rolnictwa, przyspieszenia odpływów wód, niekontrolowanej zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i wielu innych nieprzemyślanych działań, w tym przede wszystkim niekontrolowanych dopływów zanieczyszczeń w postaci ścieków bytowych najbardziej odczuły zbiorniki o dużej podatności na degradację. Do takich zbiorników, ze względu na warunki morfometryczne i hydrologiczne zaliczyć można niewątpliwie jezioro Rudno.

Jezioro Rudno (kod jcwp: PLLW10015) jest zbiornikiem naturalnym o typie abiotycznym 3b (jezioro o wysokiej zawartości wapnia, dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane). Jezioro Rudno (Orchowe, Rudzieńskie) położone jest na 52°00′ szerokości geograficznej północnej i 15°59′ długości geograficznej wschodniej, na wysokości 55 m n.p.m., na terenie powiatów nowosolskiego oraz wolsztyńskiego, w gminach Kolsko oraz Wolsztyn, na pograniczu województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego. Jezioro posiada urozmaiconą linię brzegową z szeregiem zatok i półwyspów. Najbardziej charakterystyczny i najdłuższy (ok. 800 m) jest półwysep znajdujący się na północ od miejscowości Jesionka głęboko wchodzący w jezioro i dzielący akwen na dwie części (plosa), wschodnią – ploso Rudzieńskie i zachodnią – ploso Jesieńskie. Jednocześnie linia przebiegająca wzdłuż ww. półwyspu i dalej w linii prostej na północ na drugi brzeg jeziora rozgranicza administracyjnie jezioro na dwie części: zachodnią należącą do województwa lubuskiego i wschodnią należącą do województwa wielkopolskiego.

W ostatnich latach obserwuje się utrzymujący się słaby stan ekologiczny wód jeziora, na co główny wpływ ma ocena fitoplanktonu. Ze względu na naturalne warunki morfometryczne jeziora (brak stratyfikacji termicznej, długa linia brzegowa w stosunku do objętości wód, bardzo duża wymiana wód w roku, dość niska głębokość średnia jeziora i epilimnion kontaktujący się z całą powierzchnią dna jeziora) jezioro zalicza się do zbiorników o bardzo wysokiej podatności na degradację (poza kategorią), co wymaga wręcz drobiazgowej dbałości o to, by nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń nie przedostawały się do jeziora. Jest to bardzo istotne mając na uwadze jakość wód dostających się do jeziora wraz z jego dopływami.


Pobierz dokument:

  1. Stan czystości jeziora Rudno na podstawie badań WIOŚ w Zielonej Górze zrealizowanych w latach 1991-2015
udostpnij