Sprawdzają, czy jest zagrożenie dla środowiska

- Media o nas - 2012-12-14

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o przedsiębiorcę z Osowej Sieni, który zdaniem WIOŚ-u poprzez zakopywanie odpadów stwarza realne zagrożenie dla środowiska. Prokuratura sprawdza, czy są wystarczające dowody, aby wszcząć śledztwo.

Andrzej Uchman, naczelnik Wydziału Inspekcji w zielonogórskim WIOŚ, przyznaje, że w wyniku prowadzonej kontroli udało się uzyskać wiadomości, z których wynika, że firma z Osowej Sieni dokonywała zakopywania różnych grup odpadów na nieużytkach w obrębie gmin Wschowa i Szlichtyngowa: – Wskazywana jest grupa odpadów – farb i lakierów – która stwarza potencjalne duże zagrożenie środowiska gruntowo-wodnego, ponieważ grunty są położone na głównym zbiorniku wód podziemnych, gdzie wody są objęte szczególną ochroną i istnieje realne zagrożenie zanieczyszczenia tych wód. W związku z tym, sprawę skierowaliśmy do prokuratury jako szczególny przypadek zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego.

Szef wschowskiej prokuratury, Artur Dryjas, potwierdza, że 11 grudnia wpłynęło zawiadomienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: – Polegać ono miało na usuwaniu odpadów w taki sposób, że może to spowodować zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o przestępstwo z art. 183 § 1 i 4. Wszczęliśmy w tej sprawie czynności sprawdzające. Po ich przeprowadzeniu okaże się, czy zebrany materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodabnia popełnienie przestępstwa.

Jeżeli tak, to zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze. Jeżeli nie, to prokuratura odmówi wszczęcia śledztwa. Na podjęcie decyzji jest trzydzieści dni, także ostateczną odpowiedź poznamy dopiero w nowym roku.
Przypomnijmy, że to drugie zawiadomienie złożone przez WIOŚ na przedsiębiorcę z Osowej Sieni. Pierwsze dotyczyło podejrzenia utrudniania kontroli, jednak w tym przypadku wschowska prokuratura nie dopatrzyła się umyślności w postępowaniu właściciela firmy i odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.

Źródło: radio Elka

udostpnij