Spoty edukacyjne na temat niskiej emisji

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018/02/07

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spotów poruszających zagadnienia związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji. Hasło łączące wszystkie spoty brzmi: „Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki„.

Fundacja ARMAAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej) realizuje zadanie pt: „Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych”. W ramach zadania zostało wykonanych 6 spotów promujących pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz w dalszym etapie promocję spotów, aby dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. Zadanie jest finansowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Spot nr 1. Co to jest niska emisja? 

 

Spot nr 2. Wymień piec! 

 

Spot nr 3.  Zmień praktyki w ogródku! 

 

Spot nr 4. Zamień samochód na tramwaj, autobus  lub rower!  

 

Spot nr  5.  Kompleksowa termomodernizacja budynku 

 

Spot nr  6.  Oszczędzaj energię! 

 

udostpnij