Spotkanie ze środowiskiem rolniczym województwa lubuskiego

- Różne - 2016/01/26

25 stycznia 2016 roku w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku w wyniku uzgodnień Lubuskiej Izby Rolniczej i Lubuskiego Forum Rolniczego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem odbyło się spotkanie służb okołorolniczych działających pod nadzorem Wojewody Lubuskiego ze środowiskiem rolniczym województwa lubuskiego. W spotkaniu
z przedstawicielami Lubuskiej Izby Rolniczej i Lubuskiego Form Rolniczego udział wzięli Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Lubuski Wojewódzki Inspektor Weterynarii, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konstruktywne obrady poświęcone były ocenie funkcjonowania służb oraz zadaniom poszczególnych Inspekcji na 2016 r. w obszarze rolnictwa i produkcji rolnej. Spotkanie było również forum wymiany wzajemnych poglądów na sprawy rolne i produkcji rolnej województwa lubuskiego na styku producentów żywności a nadzorującymi ich w ramach swoich kompetencji służbami okołorolnymi Wojewody Lubuskiego.

udostpnij