Spotkanie z Wicewojewodą Lubuskim Robertem Paluchem

- Aktualności - 2016/01/15

Stan środowiska w regionie oraz możliwości rozwiązywania aktualnych problemów związanych z gospodarką odpadami były tematami spotkania Wicewojewody Lubuskiego Roberta Palucha z M. Małgorzatą Szablowską, Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, które odbyło się 15 stycznia 2015 r.

Podczas spotkania wicewojewoda Robert Paluch otrzymał raport o stanie środowiska w województwie lubuskim w latach 2013 – 2014. Dokument jest wynikiem ponad dwuletnich prac Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz delegatury w Gorzowie Wlkp. Informacja o stanie środowiska w województwie lubuskim jest prezentacją obiektywnych, kompetentnych danych, ich analiz oraz wskazań trendów, zjawisk i procesów zachodzących w środowisku naturalnym regionu. W raporcie opisano stan jakości powietrza i wód. Przedstawiono również wyniki badań związane z hałasem komunikacyjnym i pomiary pół elektromagnetycznych.  Ważne miejsce w raporcie zajmuje bieżąca działalność inspekcyjna, zarówno w zakresie kontroli planowanych, jak i interwencyjnych.

Raport stanowi podstawę do analiz i interpretacji, w procesie kształtowania regionalnej polityki ekologicznej oraz pozwala na wypracowanie długoterminowych strategii działań proekologicznych w naszym województwie.

Podczas spotkania omawiano także możliwości rozwiązywania bieżących problemów dotyczących gospodarki odpadami w regionie. Rozmawiano przede wszystkim o działaniach na rzecz rozwiązania sprawy hałdy w Nowej Soli.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Dzialania_na_rzecz_ochrony_srodowiska_w_Lubuskiem/idn:14918.html

Spotkanie z R. Paluchem
udostpnij