Spotkanie z partnerem branżowym z Kraju Związkowego Brandenburgia

- Aktualności - 2013-06-20

W dniu 19 czerwca 2013 roku, w Poczdamie,  w siedzibie Ministerstwa Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów  Brandenburgii odbyło się doroczne spotkanie polsko-niemieckiej grupy projektowej ds. koordynacji współpracy międzynarodowej pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia a partnerskimi władzami administracyjnymi województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego w dziedzinie polityki dotyczącej problematyki: środowiska, ochrony przyrody, ochrony  konsumentów oraz zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. W trakcie obrad dokonano oceny wykonania programu działań za rok 2012 oraz uzgodniono program działań na rok 2014 oraz omówiono dotychczasowe doświadczenia związane z pogłębianiem regionalnej współpracy przygranicznej.

Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska reprezentował zastępca Pan Wojciech Konopczyński.

IMGP3688

IMGP3690

udostpnij