Spotkanie z lubuskimi sołtysami

- Aktualności - 2013-07-05

spotkanie Wojewody z sołtysami

Spotkanie z lubuskimi sołtysami

Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch zaprosił lubuskich sołtysów na spotkanie dotyczące realizacji przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

W spotkaniu z sołtysami wzięły udział Krystyna Sibińska poseł RP i Bożena Sławiak poseł RP. Podczas spotkania na temat nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wypowiadali się między innymi Marek Demidowicz, Kierownik gorzowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który omówił rolę i kompetencje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze we wdrażaniu ustawy, natomiast o zagrożeniu dla zdrowia ludzi, wynikającym z niewłaściwego czasowego gromadzenia odpadów powiedział Roman Glapa Kierownik zakładu higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp, głos w dyskusji zabrała również Agnieszka Sobierajczyk z Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie.

Spotkanie z sołtysami województwa lubuskiego to jeden z elementów kampanii informacyjnej Wojewody Jerzego Ostroucha na temat nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do tej pory w ramach kampanii zostały wysłane listy do samorządowców, Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerzy i sołtysów, zorganizowana została konferencja prasowa, na stronie internetowej LUW codziennie publikowane są komunikaty w sprawie realizacji nowej ustawy w regionie, a pojawią się też apele w mediach.

udostpnij