Spotkanie z Wojewodą Lubuskim na temat Nowej Dyrektywy Wodnej

- Aktualności - 2014-04-10

Nowa Dyrektywa Wodna była tematem spotkania Wojewody Lubuskiego  Jerzego Ostroucha z szefową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Małgorzatą Szablowską.

Nieumiejętne gospodarowanie wodami, a także degradacja jakościowa, a więc zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego, rolniczego i komunalnego, stały się przyczyną pogorszenia stanu wód. Unia Europejska, aby powstrzymać te niepokojące zmiany, już przed 30 laty, podjęła kroki prawne mające na celu ochronę wód. Akty prawne wydane na przestrzeni kilkudziesięciu lat okazały się jednak niewystarczające. Opracowany został ramowy akt prawny obejmujący zagadnienia gospodarowania wodami na terytorium całej Unii Europejskiej – Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z powodzeniem wdraża wymagane w Nowej Dyrektywie Wodnej elementy monitoringu biologicznego – poinformowała wojewodę Jerzego Ostroucha, szefowa WIOŚ Małgorzata Szablowska. Tematem spotkania były dalsze niezbędne działania, dostosowujące system monitoringu wód w  województwie Lubuskim do wymagań zapisanych w RDW.

Małgorzata Szablowska przedstawiła plan dalszych działań, związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wdrożenie dyrektywy w zakresie monitoringu, w tym osiągnięcie wymaganych poziomów oznaczalności dla poszczególnych substancji wymaga zastosowania wysokorozdzielczych technik analitycznych, doświadczonej wyspecjalizowanej kadry i zapewnienia stabilnego źródła finansowania wysokich kosztów bieżących monitoringu.

O spotkaniu informuje również portal Wojewody Lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Ramowa_Dyrektywa_Wodna/idn:11219.html

udostpnij