Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w sprawie jakości gruntów w obrębie wsi Osowa Sień

- Aktualności - 2013-03-08

W dniu 7 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbyło się spotkanie wyznaczone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie rozpatrzenia potrzeby wydania decyzji nakładającej obowiązek podjęcia działań naprawczych na gruntach rolnych w obrębie wsi Osowa Sień. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego we Wschowie i Lesznie, Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oraz właściciele gruntów w obrębie wsi Osowa Sień.

Wcześniej, w dniu 15 stycznia 2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek podjęcia działań naprawczych w związku z przekroczeniem standardów jakości gleb gruntów rolnych na kilku działkach w obrębie Osowa Sień, na których stosowane były ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

udostpnij