Spotkanie w ramach projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

- Aktualności - 2015/12/18

 

17 grudnia 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych  Zarządu Województwa Lubuskiego wraz z wykonawcą zadania firmą ATMOTERM  z przedstawicielami gmin województwa lubuskiego, przedstawicielami Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz przedstawicielami Inspekcji Ochrony Środowiska. W ramach spotkania przedstawiono zakres i terminy prac nad projektem aktualizacji Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami, zaprezentowano obok aktualnego stanu  gospodarki odpadami komunalnymi  cztery nowe propozycje  podziału województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w spotkaniu uczestniczyli z-ca Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska  Wojciech Konopczyński, Kierownik Delegatury Marek Demidowicz i Naczelnik Wydziału Inspekcji  Andrzej Uchman.

udostpnij