Spotkanie robocze z Wojewodą Lubuskim

- Aktualności - 2013-06-13

W dniu 12.06.2013 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z Wojewodą Lubuskim, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Pan Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji. 

Podczas spotkania poruszono kwestię wdrażania ustawy o porządku i czystości w gminach w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformowała Pana Wojewodę Lubuskiego o planowanych działaniach kontrolnych gmin i podmiotów gospodarujących odpadami.

spotkanie LUW

udostpnij