Spotkanie podsumowujące realizację projektu pn.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”

- Aktualności - 2013-07-10

9 lipca 2013 r. na terenie zabytkowego Parku Krajobrazowego w Nietkowie (gmina Czerwieńsk) odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn.: „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”.  W spotkaniu uczestniczył Przemysław Susek – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Zielonej Górze.

Podczas spotkania wygłoszone zostały referaty nt. zastosowanych rozwiązań projektowych oraz podjętych działań w ramach realizacji projektu.

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji rozwojowej na rzecz turystyki trwałej w obszarze przygranicznym. Opracowanie ma opierać się na rozwiązaniach zastosowanych przy odrestaurowaniu Parku Saksońskiego. Tereny objęte projektem to: Park w Nietkowie, Park w Laskach, Arboretum oraz teren przyległy i przystań rzeczna na rzece Odrze.

udostpnij