Spotkanie w NFOŚiGW

- Aktualności - 2013-08-02

wfosigwspotkanieMożliwości finansowania budowy laboratorium były tematem rozmowy Lubuskiego Inspektora Ochrony Środowiska Małgorzaty Szablowskiej z zastępcą prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krystianem Szczepańskim.

Podczas spotkania, które odbyło się 1.08.2013 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie Małgorzata Szablowska przedstawiła koncepcję budowy nowoczesnego ,spełniającego standardy europejskie laboratorium wykonującego badania na rzecz Państwowego Monitoringu Środowiska. Zastępca prezesa NFOŚiGW Krystian Szczepański żywo zainteresowany przedsięwzięciem przedstawił aktualne i potencjalne możliwości finansowania projektu. Wspólnie z przedstawicielami NFOŚiGW omawiano możliwości pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowania, w której jednym z głównych priorytetów jest monitoring środowiska oraz perspektyw montażu finansowego na pokrycie kosztów budowy i wyposażenia laboratorium.

Część spotkania poświęcono na omówienie realizacji bieżących inwestycji oraz aktualnego funkcjonowania WIOŚ w Zielonej Górze i delegaturze w Gorzowie Wielkopolskim.

udostpnij