Śnięcie ryb w gminie Kolsko

- Inspekcja, Różne - 2015-07-23

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi czynności wyjaśniające w związku z wystąpieniem śnięcia ryb, do którego doszło w rzece Obrzycy pomiędzy miejscowościami Uście, a Tatarki w gminie Kolsko. Informację o zdarzeniu w dniu 20 lipca 2015 roku zgłosił Wójt Gminy Kolsko.

Przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ wizja terenu w miejscu zdarzenia potwierdziła wystąpienie śnięcia kilkudziesięciu sztuk ryb, głównie okoni, jazgarzy, płoci i wzdręg. Dla oceny stanu czystości wód do badań fizykochemicznych pobrano próbki wody. Wykonano również wstępne badania terenowe próbek wody, które wskazały na jej niedostateczne natlenienie.

W wyniku przeprowadzonych badań (analiza wyników 28 lipca 2015 roku)  ustalono, że prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb w przedmiotowym stawie był niski poziom wody oraz tzw. zakwit sinicowy. Wystąpienie zakwitu jest przejawem zaburzenia równowagi ekologicznej. Przyczyną zakwitu może być obecność w zbiorowisku glonów takich organizmów, które są zdolne do tworzenia zakwitów lub wzrastająca żyzność wody. Może być ona spowodowana również zwiększającym się dopływem substancji mineralnych (zwłaszcza związków fosforu) i organicznych do zbiornika.

Czynnikami, które wywołują zakwity sinic mogą być:

  • wysoka temperatura,
  • niski stosunek azotu do fosforu, występujący najczęściej w wodach stagnujących, przy bezwietrznej pogodzie,
  • pławność sinic (skupianie się komórek, nici lub kolonii oraz ich wznoszenie się przy powierzchni zbiornika, co wywołuje wyraźne zabarwienie wody).

Podsumowując, w ocenie Inspektoratu śnięcie ryb spowodowane było panującymi warunkami meteorologicznymi oraz znajdującymi się w stawie koloniami kilku gatunków sinic.

20150721_113519 20150721_113325 20150721_113307 20150721_105214

udostpnij