Seminarium: „Postępowanie z odpadami powstającymi podczas akcji ratowniczych i odpadami porzuconymi przez nieznanych sprawców”

- Aktualności - 2014-03-17

Image00005Czy to strażak ma sprzątać drogę po wypadku? Co robić w przypadku znalezienia porzuconych przez nieznanych sprawców niebezpiecznych odpadów, np. słoika z rtęcią? Kto ma zająć się odpadami z akcji ratowniczych czy wrakami po wypadkach? – to częste pytania wynikające z niejasnych procedur. Rozwiązania poszukaliśmy na seminarium „Postępowanie z odpadami powstającymi podczas akcji ratowniczych i odpadami porzuconymi przez nieznanych sprawców”, które odbyło się 17 marca 2014r.

Do debaty w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zaprosili: Jerzy Ostrouch – Wojewoda Lubuski, Maria Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Hubert Harasimowicz – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Z zaproszenia skorzystali starostowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, komendanci powiatowych straży pożarnych i policji.

Seminarium pomogło w znalezieniu odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z częstymi sytuacjami związanymi ze skutkami wypadków drogowych, a w szczególności niejasnych procedur powypadkowych.

Przedstawiciele służb oraz profesorowie Marek Górski i Michał Stosik w swoich wystąpieniach omówili obecnie obowiązujące regulacje, procedury i zasady postępowania. Skupili się głównie na postępowaniach z odpadami powstającymi podczas akcji ratowniczych i z odpadami powypadkowymi, odpadami niebezpiecznymi porzuconymi przez nieznanych sprawców oraz zwrócili uwagę na sposoby finansowania usuwania takich odpadów.

To ważne, by służby publiczne (straż, policja) oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego dokładnie wiedzieli, jak poruszać się wśród przepisów, by swym działaniem zapewnić skuteczne uporządkowanie dróg, by nie dopuścić do zagrożenia środowiska wskutek nierozważnych zachowań związanych z porzuconymi odpadami niebezpiecznymi oraz by zminimalizować ewentualne szkody związane z użytymi środkami chemicznymi.

Przekazana wiedza oraz rozstrzygnięcia interpretacji prawnych są wymiernym zrealizowanym celem seminarium. Wszystkie przedstawione prezentacje zamieszczamy poniżej.

Prof. Marek Górski Odpady z wypadków

Prof. Michał Stosik WFOŚiGW_zasady_2014

PSP Brygadier S. Klusek

WIOŚ Marek Demidowicz

Prof. Marek Górski Odpady okazjonalne

Prof. Marek Górski Gospodarowanie odpadami

 


 

udostpnij