Odpady powstające podczas akcji ratowniczych i odpady porzucone przez nieznanych sprawców – seminarium w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2014-03-12

logo wios zgwebW najbliższy poniedziałek 17 marca 2014 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w LUW (sala 11) w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Seminarium poświęcone ważnemu tematowi jakim jest: Postępowanie z odpadami powstającymi podczas akcji ratowniczych i odpadami porzuconymi przez nieznanych sprawców. Gościem specjalnym warsztatów będzie prof. dr hab. Marek Górski.

Na Seminarium zapraszają: Jerzy Ostrouch – Wojewoda Lubuski, Maria Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Hubert Harasimowicz – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Zaproszenia do wzięcia udziału otrzymali Starostowie, Komendanci Powiatowych Straży Pożarnych i Policji. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematem.

Konspekt Seminarium:

10.00 Powitanie uczestników i otwarcie warsztatów – Jerzy Ostrouch Wojewoda Lubuski, Małgorzata Szablowska Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Hubert Harasimowicz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
10.10 Kompetencje WIOŚ – Marek Demidowicz Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.
10.25 Kompetencje PSP – bryg. Sławomir Klusek
10.40 Postępowanie z odpadami powstającymi podczas akcji ratowniczych i z odpadami powypadkowymi – prof. dr hab. Marek Górski
11.25 Przerwa
11.45 Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi porzuconymi przez nieznanych sprawców – prof. dr hab. Marek Górski
12.30 Procedury finansowania usuwania odpadów przez WFOŚiGW – prof. dr hab. Michał Stosik
12.45 Dyskusja – prof. dr hab. Marek Górski
13.30 Zakończenie – Małgorzata Szablowska Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Hubert Harasimowicz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Marek Górski – prof. dr hab. nauk prawnych, prof. zwycz. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji, prorektor US ds. nauki i współpracy międzynarodowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji.

Zainteresowania badawcze prof. Marka Górskiego obejmują przede wszystkim nową dziedzinę prawa w postaci prawa ochrony środowiska, zwłaszcza badanie regulacji o charakterze prawno-administracyjnym wykorzystywanych dla osiągania celów ochrony środowiska, także administracyjne prawo ustrojowe i materialne. Jego dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje zarówno pozycje książkowe o charakterze monografii, jak i komentarzy do ustaw, redakcja i współautorstwo obszernego podręcznika prawa ochrony środowiska, ponad 90 artykułów naukowych. Do dorobku należałoby zaliczyć również publikacje interpretujące i wyjaśniające nowe przepisy związane z ochroną środowiska, dla tej grupy  regulacji prawnych bardzo ważne, bowiem stanowiące zwykle pierwsze omówienia, przybliżenia oraz analizy zupełnie nowych rozwiązań. Łączny dorobek obejmuje blisko 300 różnych pozycji.

Prowadzone prace badawcze prof. M. Górski wiąże z praktyką, wyprowadzane z tych analiz wnioski i konstatacje wykorzystując w działalności eksperckiej. Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków w przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy związane z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy ustawa o ochronie przyrody). Od kilku kadencji przygotowuje także ekspertyzy dla komisji ochrony środowiska Sejmu RP, pełnił również funkcję doradcy ministra środowiska, przygotowywał szereg projektów aktów nowelizujących. Przez dwie kadencje był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, podobnie w Łodzi wojewódzkiej komisji ochrony przyrody, od 2004 roku jest przewodniczącym komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Łodzi.

udostpnij