Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2018 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018/02/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.02.2017 r. – 31.01.2018 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2018 roku dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości  średniodobowej (35 razy/rok) dla pyłu zawieszonego PM10. Ryzyko wystąpienia przekroczeń zostało odnotowane na stacji we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.


Pobierz dokument:

  1. Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2018 r.
udostpnij