Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/05/19

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.05.2016 r. – 30.04.2017 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2017 roku poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) – określanego jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby, której dopuszczalna częstość przekraczania w roku kalendarzowym wynosi 25 razy. Ryzyko wystąpienia przekroczenia zostało odnotowane na stacji w Smolarach Bytnickich.


Pobierz dokument:

  1. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.
udostpnij