Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/02/16

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w dniu 15.02.2017 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego substancji określanego jako stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 – 200 µg/m3. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 zostało odnotowano na stacji we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego (230 µg/m3).


Pobierz plik:

  1. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10
udostpnij