Rockwool 2017 – ćwiczenia w zakładzie zwiększonego ryzyka

- Aktualności - 2017-06-21

21 czerwca 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wziął udział w taktycznych, kompleksowych ćwiczeniach w zakładzie zwiększonego ryzyka Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach, zorganizowanych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka

Miejsce ćwiczeń objęło część zakładu w obrębie zbiorników z TSP (w tym z wodą amoniakalną) i stanowisko do przepompowywania substancji, a w przypadku WIOŚ, także otoczenie zakładu. Temat ćwiczeń: prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w sytuacji zaistnienia awarii chemicznej w zakładzie zwiększonego ryzyka.

Przyjęty scenariusz ćwiczeń przewidywał rozszczelnienie instalacji do przepompowywania mediów podczas rozładunku cysterny i wyciek wody amoniakalnej.  Podczas próby wycofania doszło do uszkodzenia płaszcza cysterny, a w następstwie do wycieku wody amoniakalnej także ze zbiornika cysterny. W ćwiczeniach uczestniczyły m.in.: zakładowa drużyna ratownicza, jednostki OSP, jednostki KM PSP w Zielonej Górze, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Gorzów” oraz WIOŚ. Współpraca przybyłych na miejsce awarii przedstawicieli WIOŚ z kierującym działaniem ratowniczym (KDR) polegała na raportowaniu wyników badań powietrza na obszarze bezpośrednio poza terenem zakładu w celu określenia rozprzestrzeniania się zagrożeń oraz identyfikacja próbek cieczy dostarczonej przez zakład wykonane przy wykorzystaniu mobilnego laboratorium do szybkiej oceny ryzyka.

Nadzór na zakładami dużego (ZDR) i zwiększonego ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest jednym z podstawowych obszarów współpracy między Inspekcją Ochrony Środowiska a Państwową Strażą Pożarną.

  • Mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka
udostpnij