RIPOK Zielona Góra

- Aktualności, Inspekcja - 2016-02-23

19 lutego 2016 roku przedstawiciele WIOS w Zielonej Górze – Z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński i Naczelnik Wydziału Inspekcji Andrzej Uchman – dokonali wizytacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zielonej Górze. Instalację omówili Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojciecha Janka,  Kierownik Działu Zagospodarowania Odpadów Janusz Trzeciak i Technolog Mirosław Wesołowski.

Instalacja jest miejscem zagospodarowania, odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zielonej Góry i kilku gmin, segregowanych oraz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zakład wyposażony jest w instalacje do: mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki, biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz składowania odpadów komunalnych. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2020r. instalacja posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu wschodniego Województwa Lubuskiego.

20160219_105626 20160219_105629 20160219_110644 20160219_110734 20160219_111439 20160219_112311 20160219_113114

udostpnij