Raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”

- Aktualności, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2013-11-25

raport okladka1Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska przekazuje w środę 27. listopada na ręce wojewody lubuskiego najnowszy raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”. Opracowanie to ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska regionu.

Podstawę do prezentacji stanu środowiska stanowią najnowsze dane i informacje uzyskane w ramach realizacji zadań monitoringu środowiska wykonywanych przez WIOŚ w Zielonej Górze. W raporcie zaprezentowano stan wybranych komponentów środowiska w regionie: jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badania pól elektromagnetycznych.

Informacje zawarte w dokumencie, stanowiące również podsumowanie działań kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ jako jednostki administracji zespolonej wojewody, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację zjawisk z zakresu ochrony środowiska zachodzących w regionie.

Raport trafi zarówno do osób zawodowo zajmujących się ochroną środowiska, inspekcji i służb, władz administracyjnych i samorządowych, ale też mieszkańców. W formie elektronicznej publikujemy go również na stronie internetowej.


Pobierz plik:

Raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”

udostpnij