Raport o wpływie powodzi na stan środowiska województwa zielonogórskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 1997/08/25

Raport o wpływie powodzi na stan środowiska województwa zielonogórskiego.

W związku z powodzią jaka miała miejsce w 1997 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania stanu czystości wezbranych rzek ze zwiększoną częstotliwością. Badaniami objęto rzekę Odrę i rzekę Bóbr w granicach województwa.  Okresowo badano również rzekę Nysę Łużycką oraz innych rzek. Prowadzono również badania jakości wód w rozlewiskach, gleb i namułów oraz wód podziemnych w rejonie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń zalanych przez powódź.

Powódź na terenie województwa zielonogórskiego trwała od dnia 07.07.1997 r. do dnia 14.08.1997 r., a jej przebieg został przedstawiony w niniejszym opracowaniu.


Pobierz dokument:

  1. Raport o wpływie powodzi na stan środowiska województwa zielonogórskiego.
udostpnij