Raport o stanie lubuskiego środowiska przekazany wojewodzie

- Aktualności - 2013-11-27

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska przekazała na ręce wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”.

– Dokument ten przekazuję z wielką satysfakcją. Jest on efektem dwuletniej pracy szerokiego zespołu ludzi, obejmuje obszerny zakres badań monitoringowych, jak i działalności inspekcyjnej WIOŚ. Przekazując raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012” wierzę, że będzie on podstawą do podejmowania działań, choćby przez samorządowców, którzy zanalizują zebrane przez nas dane – podsumowała wojewódzki inspektor ochrony środowiska Małgorzata Szablowska.

– Jest to kompleksowy raport odzwierciedlający stan środowiska województwa lubuskiego w kontekście wybranych komponentów: powietrza, wód, hałasu, gospodarki odpadami. Służy on jednostkom samorządu terytorialnego, ale także i biznesowi, do stworzenia własnych programów w zakresie oddziaływania na środowisko. Z lektury raportu wynika, że stan lubuskiego środowiska ulega stałej poprawie. powinno ono być jednak przedmiotem stałej troski tak władz wojewódzkich, jak i lokalnych samorządów.  – powiedział wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.

Małgorzata Szablowska odpowiadała też na pytania dziennikarzy. Dotyczyły one głównie oceny stanu lubuskiego środowiska i podstawowych ocen jakości powietrza oraz wód wynikających z raportu. – Generalnie nie jest źle, ale mamy takie elementy, które trzeba poprawić – wyjaśnia wojewódzki inspektor ochrony środowiska omawiając dane z zakresu jakości powietrza i wód rzek oraz jezior.

Raport jest dostępny również w wersji elektronicznej do pobrania w pliku pdf

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

udostpnij