Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2011 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2013-07-12

okładka2Wieloletnia ocena jakości wód Odry i Nysy Łużyckiej została opracowana na podstawie wykonanych po stronie polskiej i niemieckiej wyników badań z lat 1992-2011.

Od roku 2011 zarówno po stronie niemieckiej jak też polskiej wdrażane są w ramach prawa krajowego unijne zalecenia Dyrektywy 2008/105/WE. Stworzone zostały tym samym podstawy dla drugiego planu zagospodarowania, mającego na celu uzgodnioną ocenę stanu chemicznego.

Wyniki badań prowadzonych po stronie niemieckiej i polskiej zostały wspólnie ocenione statystycznie. Warunkiem zastosowania wspólnej oceny jest porównywalność stosowanych po stronie polskiej i niemieckiej metodyk.

Ocena i prezentacja wyników badań odnosi się do odcinków wód – czyli tak zwanych jednolitych części wód powierzchniowych (JCW). Wody te w rozumieniu RDW są jednolite i stanowią istotną część wód powierzchniowych. JCW zostały podzielone na kategorie i typy w taki sposób, że ich stan mógł być dokładnie opisany i porównany z celami środowiskowymi RDW.

 

Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych – 2011 (pdf)

Załączniki:

Załącznik 1. – 2.2.  Przebieg zmian stężeń wskaźników chemicznych i fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne (dyrektywa 2000/60/WE załącznik V) 2009-2011 (pdf)

Załącznik 2. – 2.3.  Przebieg zmian stężeń wskaźników chemicznych i fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne (dyrektywa 2000/60/WE załącznik V) od 1992 roku (pdf)

Załącznik 3. – 3.2.1  Przebieg zmian stężeń wskaźników chemicznych i fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne (dyrektywa 2000/60/WE załącznik V) w Zalewie Szczecińskim (pdf)

Załącznik 4. – 3.2.2. Przebieg zmian stężeń wskaźników chemicznych i fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne (dyrektywa 2000/60/WE załącznik V) dla Zatoki Pomorskiej (pdf)

udostpnij