Przekroczenie wartości progowej informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

- Aktualności, Monitoring, Powietrze - 2018/07/06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa lubuskiego stwierdzono dnia 05 lipca 2018 r. na automatycznych stacjach pomiarowych w: Smolarach Bytnickich oraz w Żarach, przy ul. Szymanowskiego, wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) – dla okresu uśredniania – 1 godzina.

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się komunikat z dnia 05.07.2018 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce.


Pobierz dokument:

  1. Komunikat o przekroczeniu wartości progowej informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
udostpnij