Przekroczenie oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/03/17

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.03.2016 r. – 28.02.2017 r. stwierdzono:

– przekroczenia w 2017 roku dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości średniodobowej (35 razy/rok) dla pyłu zawieszonego PM10 na stacji we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

– ryzyka wystąpienia przekroczenia w 2017 roku dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości średniodobowej (35 razy/rok) dla pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Piłsudskiego, w Sulęcinie przy ul. Dudka, w Żarach przy ul. Szymanowskiego i w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej.


Pobierz dokument:

  1. Przekroczenie oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.
udostpnij